Visueel noteren

Visueel noteren, live tekenen

Visueel noteren combineert met een tekening de kracht van woorden en afbeeldingen. Het grote verschil met normale notities is het beelddenken. Onze visueel noteerders vertalen het gezegde naar beeld en leggen de verbanden tussen ideeën vast.

Werkwijze: noteren op flipover of digitaal.

Het beeld kan later worden verzameld en met een pdf, per mail of sociale media met de deelnemers worden gedeeld.

Voorbeelden van visueel noteren door Draw up!

Interesse in een samenwerking? Neem dan contact op met Draw up!

13 + 9 =

Share This