Visueel Notuleren

Visueel noteren
Een visuele notitie is een tekening die de kracht van woorden en afbeeldingen combineert. Het grote verschil met normale notities is het beelddenken. Onze visueel notuleerders vertalen het gezegde naar beeld en leggen de verbanden tussen ideeën vast. 

Werkwijze: notuleren op flipover of digitaal.

Het beeld kan later worden verzameld en met een pdf, per mail of sociale media met de deelnemers worden gedeeld.

Interesse in een samenwerking?? Neem contact op met Draw Up!

7 + 6 =

Share This