Hoog boven de Rotterdamse haven, in de bovenste verdieping van het STC-gebouw in de Waalhaven tekende Ronald van der Heide mee met een brainstorm van de Raad van Bestuur  over toekomstigbestendig onderwijs voor de STC Group.

De wereld verandert snel en ook voor de logistieke sector geldt dat de toekomst onzeker is. Het gebruik van data en de omschakeling naar een duurzame samenleving vragen flexibele arbeidskrachten, die een leven lang leren. Vakmanschap staat onder druk, maar verdient een grote waardering. Maar ook voor vakmanschap geldt dat dat aan verandering onderhevig is. Zoals een deelnemer verwoordde: “een vrachtwagen van 20 jaar geleden lijkt in niets op een vrachtwagen van nu.”

Ook het onderwijs moet mee in deze ontwikkeling. Welke stappen de STC Group daarin zou kunnen nemen was de uitkomst van deelsessies. Stappen die niet alleen gelden voor de STC Group, maar eigenlijk voor de hele sector. En daarmee sloot de sessie, samen naar toekomstbestendig onderwijs.

Het getekende verslag van Ronald van der Heide.

Interesse in een samenwerking?

Share This