Ruth Mugge werdt Professor of Design for Sustainable Consumer Behaviour aan de faculteit Industrieel Ontwerpen. Daarover ging dan ook haar oratie ‘Sustainable Consumption: Contradictio in terminis or intriguing design challenge?’ Deze ging over consumentengedrag, wat mensen bindt aan producten en hoe je dat als ontwerper bewust meegeeft aan het ontwerp of juist niet.

De oratie wordt gehouden in de aula van de TU Delft. Tekenaar Jeroen Steehouwer maakte er een leuk verslag van die na het officiële gedeelte als kado aan de professor werd gegeven.
 

Share This