fbpx

Spaarndammer dijk

Vergroenen die stad! Zoveel als mogelijk bomen planten en optimaal beheren. Waarom? Omdat een groene stad o.a. een gezonde en klimaatbestendige stad is. Ook de Spaarndammer dijk wordt groener. Dat klinkt geweldig maar dat wil niet zeggen dat iedereen het direct eens is met de plannen. Bomen worden gekapt, anderen gaan juist neer, trottoirs worden omgelegd en afscheidings muurtjes worden gemetseld.

Om vergroenings maatregelen van Gemeente Haarlem te ondersteunen maakte Jeroen Steehouwer een kijkplaat voor de bewonersavond.

Share This