Enthousiasme tijdens Live tekenen

Het was leuk bij CWTS: Centre for Science and Technology Studies. In 3 groepen van circa 7 man moest in 2 x 20 minuten boven water gekregen worden hoe verschillende stakeholders hun weg vinden naar CWTS. Per groep werden twee ontwikkelingspaden gevisualiseerd. Een bestaand pad waarop men trots was, en een nieuw pad. Het resultaat waren praatplaten waarmee elke groep hun conclusies met de anderen konden delen.

Reminders

De reacties op de tekeningen waren enthousiast. Er werd veel gelachen en geapplaudisseerd tijdens de eind-praatjes. De tekeningen worden ophangen als reminder en uitgangspunt van hoe CWTS nu verder wil.

Tekenaars: Ben Westervoorde, Cunera Joosten & Brigitte Liem.

Presenteren met live tekeningen

Live noteren door Cunera Joosten

Presenteren met een live tekening van Ben Westervoorde

 

Share This