Ronald ven der Heide
Vanuit een scherpe analytische blik brengt Ronald ideeën, meningen en informatie in beeld. Hij schept orde en legt verbanden. Het resultaat: gelaagde, overzichtelijke tekeningen, met gevoel voor context en ruimte voor een grap. In zijn werk zoekt Ronald het liefst de maatschappelijke actualiteit op. Zodat zijn werk bijdraagt aan een mooiere, betere wereld.

www.ronaldvanderheide.nl

Specialiteit: Live cartooning  Brainstorm  Visueel notuleren

Interesse in een samenwerking?? Neem contact op met Draw Up!

12 + 2 =

Share This